Samen werken, wonen en leven !

Visie / DOP

 

 

Het DOP (Dorps Ontwikkeling Programma) Ittervoort

 

Op 5 juni 2008 heeft een afvaardiging van het College van B&W de presentatie van de DOP's van Leudal West bijgewoond en deze in ontvangst genomen.

In september 2009 heeft het college een besluit genomen tot standaardisatie van de DOP's in de gemeente Leudal.

In de daardoor gebezigde betekenis kan ons DOP beschouwd worden als een dorpsvisie (DOV).

Bijgaand treft u op het DOV aansluitende DOP nieuwe stijl van de dorpsraad Ittervoort met de 5 speerpunten.

 

Speerpunt 1

 

Actiepunt:

Herinrichting van economische voorzieningen door concentratie.

In combinatie met CC de Mortel en evt. woonzorgvoorzieningen, waarbij er tevens een zorgplein kan worden gecreëerd.

 

Concreet:

Benaderen van betrokken partijen door de gemeente.

 

Doel:

Behoud en verdere uitbouw van deze voorzieningen voor de kern Ittervoort en directe omgeving.

Verbetering leefklimaat in de woonwijken door beperking overlast en centrale sociale functie van de voorzieningen.

Stimulatie van kansen voor de ondernemers door verhoogde concentratie en daarmee aantrekkingskracht van het aanbod.

Hiermee voldoen we en sluiten we aan op de visie van de gemeente Leudal;

Autonome kern met voorzieningen.

 

 

Speerpunt 2

 

Actiepunt:

Concentratie van maatschappelijke voorzieningen, evt. met zorgvoorzieningen.

Onder maatschappelijke voorzieningen vallen o.a. basisschool;kinderopvang; Peuterspeelzaal; buitenschoolse opvang; sport; bibliotheek; logopedie; Fysiotherapie etc.

 

Concreet:

Benaderen van betrokken partijen , waaronder basisscholen Ittervoort en Neeritter door gemeente in samenwerking met onderwijsorganisatie en Dorpsraad.

 

Doel:

Door concentratie en evt. samenwerking met Neeritter komen tot een Brede Maatschappelijke Voorziening voor beide kernen samen.

Deze voorziening beantwoordt aan de huidige doelstelling van onderwijs en aan de vraag van de maatschappij.

 

 

Speerpunt 3

 

Actiepunt:

(Her)inrichten van speelplekken.

 

Concreet:

Herinrichten van speelplek bij Akkerstraat/Kasteelstraat: is gerealiseerd.

Inrichten van speelplek en ontmoetingsplek op grasveld voor de Mortel.

Actie door de dorpsraad.

 

Doel:

Verbeteren van leefklimaat in de wijk en het creëren van speelruimte en ontmoetingsplekken in de kern Ittervoort.

Hierdoor wordt de sociale cohesie bevordert en maakt van de wijk een Dynamisch geheel.

 

 

Speerpunt 4

 

Actiepunt:

Woonmilieu

 

Concreet:

Te weinig diversiteit in de woningmarkt. Een onderzoek naar “wonen op Maat” biedt de gemeente en de woningbouwvereniging kansen om de juiste woningvoorraad te realiseren waardoor vraag en aanbod in evenwicht blijven. Zodoende is er voor iedere doelgroep een passend woningaanbod.

De gemeente gaat op korte termijn in overleg met woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars.

 

Doel:

Leefbaarheid bevorderen dor het behouden van alle leeftijdsgroepen en alle sociale klassen binnen de kern Ittervoort. Het realiseren van een breed en diep aanbod, gericht op levensbestendigheid.

 

 

Speerpunt 5

 

Actiepunt:

Kern Ittervoort

 

Concreet:

Oplossen van knelpunten inzake leegstaande panden.

(Taxicentrale en pand Tramhalte)

De gemeente gaat in overleg met eigenaren van de panden.

 

Doel:

Verkrijgen van een betere uitstraling van de entree van Ittervoort.

 

Het college van B&W heeft aangegeven over de samenhang van de speerpunten en de evt. dilemma's te communiceren met de dorpsraad, die vervolgens daarover met de inwoners communiceert.

 

Het complete DOP kunt u hier downloaden

 

Website: Barbara Vaessen

Dorpsraad Ittervoort © Copyright  2017 - Alle Rechten Voorbehouden