Samen werken, wonen en leven

Actueel

01/05/20 - BESTUUR / VOORTGANG

Wij zoeken per direct

A: iemand die ons mailaccount wil bijhouden.
Dit betekent:
- wekelijks controleren wat er aan e-mail's is binnengekomen.
- Mails doorsturen naar dorpsraadleden (en eventuele andere betrokkenen).
- Reactie terugsturen naar verstuurder van de mail.

B: iemand die onze vergaderingen wil notuleren:
Dit betekent 1 keer per kwartaal:
- Agenda opstellen.
- Bij een vergadering aanwezig zijn en notuleren.
- Notulen doorsturen naar dorpsraadleden.

Een combinatie van A en B is natuurlijk ook mogelijk.

Meld je bij interesse via PB of mail: info@oetittervoort.nl


04/11/19 - BESTUUR/VOORTGANG

Bijeenkomst dorpsraden
Hunsel – Ittervoort – Neeritter – Haler – Ell

Op 4-11-2019 hebben de 5 dorpsraden van Ell, Hunsel, Neeritter, haler en Ittervoort samen om de tafel gezeten als vernieuwde kennismaking.
Hierbij is kennis gemaakt en besproken wat er leeft in de dorpen. Er werd met elkaar gedeeld hoe elke kern omgaat met veranderdingen, vernieuwingen en initiatieven. Er zijn meerdere overeenkomsten en raakvlakken waarbij we als eerst een afspraak gaan maken met de gemeente en gebiedsregiseurs (contactpersoon van de gemeente voor de dorpsraden) om de communicatie met de gemeente te verbeteren.
Wordt vervolgd.

22/08/19 - BESTUUR / VOORTGANG

Sinds de start van de nieuwe dorpsraad in April 2019 zijn er een aantal ontwikkelingen waarvan we jullie op de hoogte willen brengen:

Algemeen
Het bestuur heeft inmiddels nagenoeg met alle verenigingen gesproken en daar waardevolle input ontvangen over onderwerpen welke leven in ons dorp.
Deze input zal worden verwerkt in de dorpsplannen die we graag samen met verenigingen/bedrijven en inwoners zullen opstellen

1: fusie basisschool
De Medezeggenschapsraden van de 3 basisscholen (Ittervoort, Neeritter en Hunsel) hebben ingestemd met een fusie. Om deze fusie en de locatiekeuze te begeleiden zijn er een aantal inwoners die zich hebben aangemeld om als werkgroep van Dorpsoverleg Oet Ittervoort het proces te begeleiden, en de schakel te zijn tussen Gemeente, SPOLT en inwoners.
Wil je helpen, mee praten of heb je ideeën, meld je dan bij de werkgroep.

2: accommodatiebeleid
De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuw accommodatie beleid in de gehele gemeente. Hierbij wordt er gekeken naar subsidies, panden, verenigingen en hun toekomstmogelijkheden.
Per dorp zal de gemeente een gesprek aangaan met de dorpsraden en geïnteresseerde inwoners. Graag zouden we hiervoor een werkgroep oprichten die samen met ons en de belanghebbenden (inwoners en verenigingen) kijkt naar de beste mogelijkheden voor de toekomst. Wil je deelnemen aan de werkgroep, of op de hoogte worden gehouden van de datum van de bijeenkomst? Stuur dan een bericht naar ons mailadres.

3: Samen
Samen staan we sterker dan alleen. Als dorpsraad kunnen we niet alleen iets opbouwen, of behouden voor ons dorp. Hiervoor hebben we hulp nodig. Alle kleine beetjes helpen !
Er zullen nog meer werkgroepen worden gestart zoals woningbouw, communicatie (social media, website etc), jeugdactiviteiten, recreatie etc.
Maar ook voor kleine werkzaamheden, zoals het rondbrengen van flyers, is hulp welkom.

Ben je geïnteresseerd in een onderwerp, of wil je aan iets kleins meehelpen, laat het ons weten via de mail: info@oetittervoort.nl

15/04/19 - BESTUUR / VOORTGANG

Per 1 april 2019 is er een nieuw bestuur aangetreden!  (n.a.v. werving najaar 2017)

Achter de schermen zijn de (nieuwe) leden van de dorpsraad aan het bekijken hoe we de dorpsraad, en de toekomst van het dorp kunnen vormgeven.

Alle vragen, ideeën en opmerkingen zijn welkom!
Het voormalig bestuur wenst de nieuwe Dorpsraad veel succes en zal daar waar nodig ondersteuning blijven bieden!                                                                                                        

Arno Gubbels, Frits van IJsseldijk, Jo Tobben, Anita Perriëns, Barbara Vaessen

Dorpsoverleg Oet Ittervoort © Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden