Samen werken, wonen en leven

Actueel

20/03/21 - FUSIESCHOOL HHIN
FUSIESCHOOL HHIN

Kindcentrum Leudal West,
Eerste digitale nieuwsbrief, maart 2021

Nieuwsbrief in PDF downloaden!

20/10/20 - FUSIESCHOOL HHIN

Beste Inwoners,

Jullie ideeën en meningen zijn van belang !

Binnenkort zullen de plannen voor de nieuwe fusie basisschool meer vorm gaan kijken.
In het project zal er onder andere gekeken worden naar de verkeersveiligheid en buitenruimte.
Hiervoor wil de gemeente, projectgroep en de dorpsraden dat er zoveel mogelijk inspraak is.

Donderdag 29 oktober hebben de dorpsraden overleg met de gemeente over de invulling van de inspraak.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen er werkgroepen opgericht gaan worden.
Heb je ideeën, en wil je meewerken aan de invulling van deze onderwerpen?
Meld je dan bij de Dorpsraad via
info@oetittervoort.nl of via facebook messenger.

Met vriendelijke groet,

Dorpsoverleg Oet Ittervoort

14/06/20 - FUSIESCHOOL HHIN

Beste inwoners en geïnteresseerden,

9-6-2020 hebben we het raadsvoorstel ontvangen met betrekking tot de voorkeurslocatie van de nieuwe fusieschool HHIN. 11-6-2020 hebben we over deze stukken met de 4 dorpsraden en de projectleidster een overleg gehad. Na onderlinge afstemming zijn we tot het volgende besluit gekomen:

Als vier gezamenlijke dorpsraden/dorpsoverleggen hebben we na onderling overleg besloten het collegevoorstel voor de locatie van de fusieschool HHIN te onderschrijven. Na goedkeuring door de gemeenteraad zullen onderzoeken (in het kader van de bestemmingsplantoets) naar eventuele omgevingsrisico’s en verkeersveiligheid uitsluitsel geven over de definitieve haalbaarheid. De voortgang en resultaten van deze onderzoeken zullen we nauwgezet volgen.

Bij deze een link naar de raadsstukken op de gemeente website: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Leudal/44bb63ab-60ff-4126-82aa-90f9c997cd17
Deze stukken zullen maandag 15-6-2020 worden besproken door de commissie sociaal.

22/08/19 - FUSIESCHOOL HHIN

Werkgroep ‘Onderwijsvoorziening Fusie basisschool HHIN’
(Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter)

Locatie Ittervoort nog steeds in de race voor de nieuwe fusieschool.

Beste ouders,

De locatie van de huidige basisschool in Ittervoort (Begoniastraat) is nog steeds in de race om gekozen te worden als locatie voor de nieuwe fusie basisschool.

Uw mening is hiervoor van het grootste belang!

De gemeente heeft besloten om een ouderraadpleging te houden over de voorkeurslocatie van de fusieschool. De enquête is de enige officiële en onze laatste mogelijkheid om locatievoorkeur kenbaar te maken en te beïnvloeden. We willen dan ook iedereen vragen deze zorgvuldig in te vullen, zodat het juiste signaal de politiek bereikt.
Deze enquête wordt door de gemeente aankomende dagen verstuurd per mail aan alle ouders met schoolgaande kinderen.
De enquête bevat vragen die beweegredenen peilt voor het kiezen van de ene locatie versus de andere. Cruciaal is om duidelijk stelling in te nemen voor jullie locatievoorkeur!

Laat je stem horen, voor behoud van de basisschool in Ittervoort!

Kijk voor meer informatie, nieuws en updates over de fusie school op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/Fusiehin/

Dorpsoverleg Oet Ittervoort © Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden