Samen werken, wonen en leven

Actueel

08/10/20 - MEEDENKEN

Beste inwoners, verenigingen en geïnteresseerde,

Wij horen graag jullie mening.
Elke mening wordt serieus gehoord en meegenomen in onze beslissingen en keuzes.
Hierbij dringen we aan op een constructieve en open communicatie met een positieve insteek. Op die manier kunnen we samen kijken naar oplossingen en mogelijkheden.

Heb je een vraag, idee, of wil je meer duidelijkheid over dorps gerelateerde zaken?
Neem dan contact met ons op via de bekende contactgegevens (
info@oetittervoort.nl of facebook messenger), en wij zullen je zo goed mogelijk antwoorden. Indien gewenst plannen we een gesprek in tijdens een van onze overleggen.

Onze rol:
De dorpsraad behartigt de belangen voor de toekomst van het dorp. Onze rol hierbij is te fungeren als spil tussen gemeente en gemeenschap, met het dorpsbelang voorop. Daarnaast zien we tegenwoordig ook steeds meer interactie met andere dorpsraden vanwege regionale ontwikkelingen.

Kortom: Wij behartigen de belangen van het dorp en de regio, en nemen hier alle informatie en meningen in mee. Omdat er vele meningen zijn betekent het ook dat sommige meningen ondergeschikt zijn aan het dorpsbelang. Toch willen we alle meningen horen om een duidelijk totaal beeld te kunnen vormen.

Dorpsoverleg Oet Ittervoort © Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden